28. říjen – Den znárodnění?

Podzim nám občanům České republiky přináší hned několik svátků, dnů, kdy se nejde do práce a nejdou ani děti do školy. Jeden z takových svátků připadá na 28. října. (Nevím, jak by dopadlo zkoumání povědomí o výročí připadajícího na tento den mezi školáky, ale bojím se, že by k tomuto datu byl spíše přiřazován hallowen.) Vzdělanější děti a dospělí by měli k tomuto dni automaticky přiřadit den vzniku Československa v roce 1918. Správný komunista – ten by měl být v rozpacích. Komunisté v bývalém Československu totiž slavili tento den jako „Den znárodnění“.

Pokračování textu „28. říjen – Den znárodnění?“

28. říjen – Den znárodnění?

Byla armáda připravená zakročit proti Sametové revoluci?

V roce 1989 se společnost čím dále více vymezovala vůči tehdejšímu režimu vedeného Komunistickou stranou Československa. Již v lednu muselo lidově demokratické zřízení nasadit proti reakčním živlům sílu, aby snad jiskřička odboje z Jana Palacha nepřeskočila na společnost a nerozžehla v ní oheň vzpoury. Palachův týden byl proto vydatně zchlazen vodními děly. Vznikla petice Několik vět, kterou podepsalo na 47 000 osob. Lidé se bouřili a cítili, že se něco může změnit.

Pokračování textu „Byla armáda připravená zakročit proti Sametové revoluci?“

Byla armáda připravená zakročit proti Sametové revoluci?

Vzpomínky na socializmus

Za období socializmu se v bývalém Československu považuje období od tzv. Vítězného února 1948, kdy se k moci dostali komunisté až do prvních svobodných voleb v roce 1990. Byť byli u moci komunisté, jejichž vedoucí úlohu ve vedení společnosti zaručovala ústava, neodvážili se nazvat republiku komunistickou. Socializmus byl poslední předstupeň do ráje zvaného komunizmus, který měl ještě své mouchy. Jako pamětník reálného socializmu, dob normalizace, kterou jsem prožíval jako dítě a pak jako mladý jinoch, jsem si vybavil pár vzpomínek na skutečnosti, na které se už dnes zapomíná. Dokonce i barevné retro seriály v televizi nám tyto skutečnosti zatajily. A přitom to byly věci tak nevinné.

Pokračování textu „Vzpomínky na socializmus“

Vzpomínky na socializmus