Byla armáda připravená zakročit proti Sametové revoluci?

V roce 1989 se společnost čím dále více vymezovala vůči tehdejšímu režimu vedeného Komunistickou stranou Československa. Již v lednu muselo lidově demokratické zřízení nasadit proti reakčním živlům sílu, aby snad jiskřička odboje z Jana Palacha nepřeskočila na společnost a nerozžehla v ní oheň vzpoury. Palachův týden byl proto vydatně zchlazen vodními děly. Vznikla petice Několik vět, kterou podepsalo na 47 000 osob. Lidé se bouřili a cítili, že se něco může změnit.

Pokračování textu „Byla armáda připravená zakročit proti Sametové revoluci?“

Byla armáda připravená zakročit proti Sametové revoluci?