Vzpomínky na socializmus

Za období socializmu se v bývalém Československu považuje období od tzv. Vítězného února 1948, kdy se k moci dostali komunisté až do prvních svobodných voleb v roce 1990. Byť byli u moci komunisté, jejichž vedoucí úlohu ve vedení společnosti zaručovala ústava, neodvážili se nazvat republiku komunistickou. Socializmus byl poslední předstupeň do ráje zvaného komunizmus, který měl ještě své mouchy. Jako pamětník reálného socializmu, dob normalizace, kterou jsem prožíval jako dítě a pak jako mladý jinoch, jsem si vybavil pár vzpomínek na skutečnosti, na které se už dnes zapomíná. Dokonce i barevné retro seriály v televizi nám tyto skutečnosti zatajily. A přitom to byly věci tak nevinné.

Pokračování textu „Vzpomínky na socializmus“

Vzpomínky na socializmus